/ Përse e Tërëshenjta nuk na përgjigjet gjithmon në lutje? / Përse e Tërëshenjta nuk na përgjigjet gjithmon në lutje?

Përse e Tërëshenjta nuk na përgjigjet gjithmon në lutje?

Përse e Tërëshenjta nuk na përgjigjet gjithmon në lutje?