/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Krijesat pa Krijuesin?!

Krijesat pa Krijuesin?!

Krijesat pa Krijuesin?!

 

Nuk ekzistojnë themelet por si qëndron pallati ?

Nuk ekziston prodhuesi i anijeve por si u prodhua anija?

Nuk ekziston ndërtuesi por si u ndërtua shtëpia ?

Nuk ekziston Krijuesi por pse bukuria e krijimeve e pohon Krijuesin?

Nëse nuk ekziston Perëndia,çfarë bën ti ndërmjet krijesave të Perëndisë?

Banon në shtëpinë e Perëndisë dhe nuk pranon të Zotin e shtëpisë.

Ose pago qera,jep falenderimet ose largohu nga shtëpia.sepse e ndot atë me tymin e vlastemisë.

Nuk ka më të marrë se njeriu që beson se krijesa u bë pa praninë e Perëndisë.

 

Shën Joan Gojarti

Përkthyer nga M.Vasili

 

 

Krijesat pa Krijuesin?!