/ Të shpejtojmë sa nuk është vonë! / Të shpejtojmë sa nuk është vonë!

Të shpejtojmë sa nuk është vonë!

Të shpejtojmë sa nuk është vonë!