/ Jeta Shpirtërore / Tre Armiqtë

Tre Armiqtë

Tre Armiqtë

 

Janë tre armiq që na luftojnë dhe na tundojnë deri në vdekje: djalli, kënaqësitë e botës dhe trupi.
Këta tre armiq na luftojnë me shumë lloj tundimesh dhe të paktë janë ata të krishterë që arrijnë, me ndihmën e Krishtit, të dalin fitimtarë në luftën me tundimet dhe kënaqësitë e kësaj bote.

 

Gjerondiko
Përkthyer nga A.Marini

 

Tre Armiqtë