/ Si të mbajmë ngrohtësinë e zemrës! / Si të mbajmë ngrohtësinë e zemrës!

Si të mbajmë ngrohtësinë e zemrës!

Si të mbajmë ngrohtësinë e zemrës!