/ Besimi është forca jonë / Besimi është forca jonë

Besimi është forca jonë