/ Çfarë mbjell do të korrësh! / Çfarë mbjell do të korrësh!

Çfarë mbjell do të korrësh!

Çfarë mbjell do të korrësh!