/ Dëshpërimi,arma më e fortë e djallit! / Dëshpërimi,arma më e fortë e djallit!

Dëshpërimi,arma më e fortë e djallit!