/ Fara e fjalës se Perëndisë dhe toka e shpirtit tonë! / Fara e fjalës se Perëndisë dhe toka e shpirtit tonë!

Fara e fjalës se Perëndisë dhe toka e shpirtit tonë!

Fara e fjalës se Perëndisë dhe toka e shpirtit tonë!