/ “Mik, si ke hyrë këtu pa rrobën e dasmës?” / “Mik, si ke hyrë këtu pa rrobën e dasmës?”

“Mik, si ke hyrë këtu pa rrobën e dasmës?”

"Mik, si ke hyrë këtu pa rrobën e dasmës?"