/ Pak nga pak vjen Hiri i Perëndisë / Pak nga pak vjen Hiri i Perëndisë

Pak nga pak vjen Hiri i Perëndisë

Pak nga pak vjen Hiri i Perëndisë