/ Përse satanai ka kaq shumë urrejtje për njeriun? / Përse satanai ka kaq shumë urrejtje për njeriun?

Përse satanai ka kaq shumë urrejtje për njeriun?

Përse satanai ka kaq shumë urrejtje për njeriun?