/ Prania e përhershme e Perëndisë! / Prania e përhershme e Perëndisë!

Prania e përhershme e Perëndisë!

Prania e përhershme e Perëndisë!