/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Fjalët e një murgu!

Fjalët e një murgu!

Fjalët e një murgu!

 

Thoshte një murg:

Nëse do të kesh,duhet të japësh.

Duhet të sakrifikosh nëse dëshiron të marrësh.

Duhet të heshtësh nëse do të dëgjohesh.

Duhët të përulesh nëse do të lartësohesh.

Duhet të humbësh nëse do të fitosh.

Duhet të zbrazesh nëse do të mbushesh.

Duhet të tërhiqesh nëse do të përparosh.

Duhet të mësosh të dëgjosh nëse do që të llogarisin.

Duhet të vdesësh nëse do të jetosh.

Duhet të mësosh të kesh uri nëse do të shijosh.

Duhet të kesh dhimbje nëse do të kurohesh.

Duhet të mësosh të humbësh nëse do të fitosh.

Duhet të mundesh të qash nëse do të ngushëllohesh.

Duhet njëherë të mësosh nëse do që të thuash se di.

Duhet të gjunjëzohesh që të mund të ngrihesh

 

Përkthyer nga A. Ikonomi

 

Fjalët e një murgu!