/ Shenjtërimi qëllimi i jetës sonë! / Shenjtërimi qëllimi i jetës sonë!

Shenjtërimi qëllimi i jetës sonë!

Shenjtërimi qëllimi i jetës sonë!