/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Jam i krishterë !

Jam i krishterë !

Jam i krishterë !

 

Jam i krishterë pranaj më viziton gëzimi,gëzim i çuditshëm pa arsye.Vetëm se kam i krishterë nuk rri rrugëve i turpëruar,me kokë ulur dhe i zhgënjyer nëpër rrugët e qytetit ditë -natë.
Vetëm për shkak të besimit te Jesu Krishti nuk u katandisa një nga kufomat e gjalla që sjell me vete rryma e ujit të jetēs,ashtu siç shkruan në librin e tij François Mauriac.
Vetëm nëpërmjet krishtërimit munda të kuptoj atë që shumë bukur e thotë Shkrimi i Shenjtë tek Veprat e Apostujve “Me çdo mënyrë ju tregova juve se kështu duke u munduar duhet t’u ndihmoni të pafuqishmëve, edhe të kujtoni fjalët e Zotit Jisu, se ai vetë tha: “Lumturi më e madhe është të japë njeriu se të marrë” 20:35.

 

Murg Nikolla Stenhard.
Përkthyer nga M.Vasili

 

Jam i krishterë !