/ Jeta Shpirtërore / Përpjekje shpirtërore

Përpjekje shpirtërore

Përpjekje shpirtërore

 

Rruga e të krishterit është plot me pengesa, të cilat gjithnjë e më shumë.

Luftoni pra me trimëri dhe heroizëm, duke ndjekur apostullin Pal. Kushdo që lufton me pasionet e tij, përmbush urdhërimet e Zotit.

Sipas luftës së tij ai pastrohet. Dhe sipas pastrimit të tij ai i afrohet Zotit, i cili premtoi se:

23 Jisui u përgjigj e i tha: Në më do ndonjë, fjalën time do ta ruajë, dhe Ati im do ta dojë, dhe do të vijmë tek ai, dhe do të bëjmë banesë tek ai.(Jn.14:23)
në zemër të pastër.

 

Shën Theofani (Englistos)
Përkthyer nga M.Vasili

 

Përpjekje shpirtërore