/ Dëshmi mbi Shenjtorët dhe Etërit / Premtimi i Shën Marisë tek Shën Paisio!

Premtimi i Shën Marisë tek Shën Paisio!

Premtimi i Shën Marisë tek Shën Paisio!

 

At Paisio pa në ëndër se do bënte një udhëtim të largët dhe po përgatiste dokumentat.
Ishin dhe të tjerë që përgatisnin edhe ata dokumentat.
U shfaq një grua e bukur,aristokrate ,e veshur me rrobe të arta.
Ia morri dokumentat At Paisios dhe i tha se do i sistemoj të gjitha por nuk është koha për tu nisur,është akoma herët.
Më parë At Paisio ishte lutur:” E Tërëshenjtë,dokumentat e mia dhe pashaporta nuk janë gati”,me vetëdije se nuk është gati për në jetën tjetër.
Pas pak kohësh udhëtoi për në Jerusalem,në Gjesthimani.Atje u shtang kur pa ikonën e Hyjlindëses së Jerusalemit. Ishte gruaja që kishte parë në ëndër! E kuptoi që gruaja që kishte parë në ëndër ishte ishte e Tërëshenjta dhe se udhëtimi i largët ishte largimi nga kjo botë,por që nuk kishte ardhur akoma ora!

 

Marrë nga libri:”Jeta e At Paisios të Malit të Shenjtë”.
Përkthyer nga A.Marini

 

Premtimi i Shën Marisë tek Shën Paisio!