/ “Të lumur ata që nuk panë dhe besuan” / “Të lumur ata që nuk panë dhe besuan”

“Të lumur ata që nuk panë dhe besuan”

"Të lumur ata që nuk panë dhe besuan"