/ Vlera e një ore katekizmi / Vlera e një ore katekizmi

Vlera e një ore katekizmi