/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Zelli i besimit

Zelli i besimit

Zelli i besimit

 

Shenjtorët dhe etërit e Perëndisë theksojnë se Misteret e Perëndisë nuk shpjegohen me fjalë por vetëm me DHURATEN E PERENDISE.

Nëse të krishterët do ishin besimtarë,nuk do ekzistonin mosbesuesit dhe sektarët.

Ilaci i pendimit dhe i rrëfimit është i zoti të zhdukë të gjitha mëkatet tona.

Duhet përpjekje.Njeriu që nuk përpiqet,nuk e pranon begatinë e ndihmës së Perëndisë.

Të sheh Perëndia.Cdo veprim dhe mendim duhet të bëhet me sedër,sepse na shikon dhe na ndjek syri i Perëndisë.

Heshtja është flori.Shumë herë u pendova që fola por kurrë sepse nuk fola.

Dobia e këshillës: njeriu që nuk do të dëgjojë këshillë,mbetet i pandreqshëm.

Mendimet dhe urime te ndryshme:
Hakmarrja e madhe kundër atij që të dëmtoi,është t’i bësh mirë”.

Dashuria nuk është kurrë e zënë,është e gatshme të të  shërbejë.

E ardhmja u pëket atyre që dinë të rezistojnë dhe të presin.Durimi është celësi për të gjitha bravat.

Ai që i shërben Perëndisë s’di gjë për veten e tij dhe ai që i shëben vetes së tij,s’di gjë për Perëndinë

 

Botuar nga “Kryqi i nderuar”
Selanik  

 

   Zelli i besimit