/ “Atij që ka, do t’i jepet e do t’i teprojë.Atij që s’ka, do t’i merret edhe ajo që ka” / “Atij që ka, do t’i jepet e do t’i teprojë.Atij që s’ka, do t’i merret edhe ajo që ka”

“Atij që ka, do t’i jepet e do t’i teprojë.Atij që s’ka, do t’i merret edhe ajo që ka”