/ Dëshmi mbi Shenjtorët dhe Etërit / O Zot,mos më mëshiro!

O Zot,mos më mëshiro!

O Zot,mos më mëshiro!