/ Shijova thesar të njëqindfishtë në qiell… / Shijova thesar të njëqindfishtë në qiell…

Shijova thesar të njëqindfishtë në qiell…