/ E sëmura që mbante kreshëm! / E sëmura që mbante kreshëm!

E sëmura që mbante kreshëm!

E sëmura që mbante kreshëm!