/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Fjalë të urta

Fjalë të urta

Fjalë të urta

 

“Dashuria për armikun nuk është e mundur përveçse me hirin e Shpirtit të Shenjtë”.

“Ndryshimi nuk varet nga ai që mbolli,por nga ata që nuk dëshiruan të ndryshojnë”.

“Analizo më tepër veten dhe jo të tjerët,sepse tek njëra do jesh i fituari ti por tek tjetra të tjerët”.

“Kur sheh dikë që pasurohet duke bërë padrejtësi,të psherëtish dhe të qash sepse kjo pasuri i shton atij dënime”.

“Asnjë nga njerëzit nuk është pa një virtyt,as njeriu më i keq por edhe askush nuk është pa asnjë të keqe,as njeriu më i mirë”.

“Perëndia lejon sipas programit të Tij të provohet çdokush me mundime,që të dallohen ata që e duan Atë”.

“Asgjë nuk e kënaq më tepër Perëndinë sesa fakti që të mos i përgjigjemi të keqes me të keqe”.

“Lakmia torturon,cmira struket,gënjeshtra krenohet,besimi tek të tjerët humbi,e vërteta e braktisi botën”.

“Shesh herë sëmundjet janë ndëshkime për mëkatet tona,vijnë për të na kthyer në rrugën e duhur”.

“Perëndia nuk kërkon njerëz të përkryer për vepra të thjeshta,por njerëz të thjeshtë për vepra të përkryera”.

 

Përkthyer nga N.Ikonomi

 

Fjalë të urta