/ Jesu Krishti,Biri dhe Fjala e Perëndisë / Jesu Krishti,Biri dhe Fjala e Perëndisë

Jesu Krishti,Biri dhe Fjala e Perëndisë