/ Lufta dhe mashtrimet që përdor djalli ndaj atyre që mban në shërbim të mëkatit. / Lufta dhe mashtrimet që përdor djalli ndaj atyre që mban në shërbim të mëkatit.

Lufta dhe mashtrimet që përdor djalli ndaj atyre që mban në shërbim të mëkatit.