/ Lufta dhe mashtrimet që përdor djalli ndaj atyre që mban në shërbim të mëkatit. / Lufta dhe mashtrimet që përdor djalli ndaj atyre që mban në shërbim të mëkatit.

Lufta dhe mashtrimet që përdor djalli ndaj atyre që mban në shërbim të mëkatit.

Lufta dhe mashtrimet që përdor djalli ndaj atyre që mban në shërbim të mëkatit.