/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Mësime shirtërore

Mësime shirtërore

Mësime shirtërore

 

“Kini kujdes që të ruani në zemrat tuaja gëzimin e Frymës së Shenjtë dhe të mos lejoni të ligun të derdhë hidhërimin e tij. Kujdes! Kujdes, që parajsa që është brenda jush të mos kthehet në ferr.”

Shën Nektari

“Ai që ndjen qoftë edhe një gjurmë urrejtjeje në zemrën e tij ndaj çdo njeriu për çdo faj të tij, është krejtësisht i huaj për dashurinë e Zotit. Sepse dashuria e Zotit nuk e toleron aspak urrejtjen e tij.

Shën Maksimi (Omologjitis)

 

Përkthyer nga M.Vasili

 

Mësime shirtërore