/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Nëse do të ishim!

Nëse do të ishim!

Nëse do të ishim!

 

 

Nëse të krishterët do ishin besimtar në të vërtetë,mëshirues dhe zemërdhembshur,heretikët dhe ateistët nuk do të ekzistonin.
Asnjë idhujtar dhe heretik nuk do të ekzistonte nëse do ishim të krishterë të denjë.
Nëse do zbatonim fjalët e Krishtit,kur të na shanin e të na akuzonin dhe ne t’i donim armiqtë tanë.
Kur të na bënin padrejtësi dhe ne t’ia kthenim me mirësi,askush nuk do ishte i egër që t’i vërsulej të vërtetës.

 

Shën Joan Gojëarti
Përkthyer nga N.Ikonomi

 

Nëse do të ishim!