/ Nuk ka Perëndi? / Nuk ka Perëndi?

Nuk ka Perëndi?

Nuk ka Perëndi?