/ Paqja e shpirtit është e çmuar për ç’do njeri! / Paqja e shpirtit është e çmuar për ç’do njeri!

Paqja e shpirtit është e çmuar për ç’do njeri!

Paqja e shpirtit është e çmuar për ç’do njeri!