/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Perëndia nuk detyron” -Shën Joan Gojarti

Perëndia nuk detyron” -Shën Joan Gojarti

Perëndia nuk detyron" -Shën Joan Gojarti

 

Nuk  është me detyrim thirrja që i bën Perëndia njeriut.As kërcënon dëshirën e atyre që nuk duan të ecin sipas virtytit .Por drejton drejt së mirës,këshillon dhe përdor cdo mënyrë që të na bindi të bëhemi të drejtë.Por ata që nuk pranojnë këshillat e Tij ,Perëndia nuk i detyron.
“Të mësoni dhe të këshilloni”,pa urdhëruar dhe pa detyruar askënd.Të mos drejtosh në besim njerëzit me imponim,kjo  është një vecori e njeridashjes së Perëndisë.
                                ***
Ai i cili përpiqet të shpëtoj të afërmin e tij,dhe ta rrëmbej nga goja e djallit,imiton Perëndinë,për sa është e mundur njerëzisht.C’farë do arrihej me këtë veprim?Ky veprim është më i larti mbi gjithë virtytet.
Askush nuk është e mundur të shpëtojë nëse nuk interesohet për shpëtimin e të afërmit të tij.
 
 
Përkthyer nga M. Vasili
 
 

Perëndia nuk detyron” -Shën Joan Gojarti