/ Përgjigje e Shën Grigor Teologut rreth çeshtjes së Proskomedhisë së Shenjtë, e cila u sjell dobi edhe të gjallëve edhe të vdekurve / grigorM

grigorM