/ Që të gjesh paqe shpirtërore në jetë! / Që të gjesh paqe shpirtërore në jetë!

Që të gjesh paqe shpirtërore në jetë!

Që të gjesh paqe shpirtërore në jetë!