/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Shën Porfirio

Shën Porfirio

Shën Porfirio

 

Mos u interesoni nëse ju duan të tjerët por interesohu për dashurinë që ti ke për Krishtin,sa e do ti Krishtin.Kështu mbushet shpirti që ka vend vetëm për Krishtin dhe jo për djallin.
Të flisni pak dhe të luteni shumë sepse lutja  bën mrekulli.
E keqja fillon që nga mendimet e këqija.Kur hidhërohesh dhe mërzitesh e pengon Shpirtin e Shenjtë të veproj dhe i lejon djallit të zmadhoj të keqen.Prandaj të lutesh gjithmon pa ankth,me qetësi,me besim te dashuria dhe dhëmbshuria e Perëndisë që të largohen prej teje mendimet e këqija dhe të clirohesh nga ferri dhe vdekja.
Askush të mos ju shohi,askush mos të  kuptoj veprimet  e adhurimit drejtuar Hyjnisë.Të gjitha këto ti bëni në heshtje,si asketët.”Le të drejtohet lutja jonë si temiam përpara Teje”.Amin.

 

Përkthyer nga M. Vasili

 

Shën Porfirio