/ Shën Elefteri i Vlorës dhe nëna e tij Anthia / Shën Elefteri i Vlorës dhe nëna e tij Anthia

Shën Elefteri i Vlorës dhe nëna e tij Anthia

Shën Elefteri i Vlorës dhe nëna e tij Anthia