/ Shën Nestori,nxënësi i Shën Dhimitër Mirovlitit / Shën Nestori,nxënësi i Shën Dhimitër Mirovlitit

Shën Nestori,nxënësi i Shën Dhimitër Mirovlitit