/ E 10 e Mattheut-Ungjilli i të djelës / E 10 e Mattheut-Ungjilli i të djelës

E 10 e Mattheut-Ungjilli i të djelës

E 10 e Mattheut-Ungjilli i të djelës