/ E Përmbishenjtë Hyjlindëse shpëtona! /

E Përmbishenjtë Hyjlindëse shpëtona!