/ Jeta Shpirtërore / Tregim i çuditëshëm

Tregim i çuditëshëm

 Tregim  i  çuditëshëm

  

Tregim  i  çuditëshëm  nga  udhëtimi  i  apostull  Thomait  në  Indi

Apostull  Thomai  u  shit, me  lejen  e  Zotit, tek  tregëtari  Amvan si  shërbëtor  dhe  si  mjeshtër  i  përsosur.  Amvani  e  pruri  në  Indi  dhe  ja  paraqiti  Mbretit  si  arkitekt  të  përsosur  dhe  mjeshtër  ndërtimi.  Mbreti  e  pranoi  dhe  i  ofroi  shumë  pare  që  t’i  ndërtojë  pallate  të  reja.  Apostulli  i  Krishtit sa  mori  paret  ja  u  ndau  të  varfërve  që  kishin  nevojë  për  to.  
Pas  pak  kohe  Mbreti  dërgoi  obortarët  e  tij  që  të  shikojnë  se  si  shkojnë  ndërtimet  e  reja.  Kur  vajtën  atje  panë  se  nuk  kish  filluar  as  themelet   dhe  morën  vesh  se   edhe  paret  që  i  dha  mbreti  ua  kish  ndarë  të  varfërve.  U  kthyen  tek  Mbreti  dhe  i   raportuan  për  këto   që  panë  dhe  mësuan.  Ai,  i  zemëruar, dha  urdhër  ta  lidhin  duar  e  këmbë  dhe  t’ja  sjellin  përpara  tij.  Kur  e  prunë  i  tha:
-Ma  ndërtove  pallatin?
-Po, iu  përgjegj  i  qetë  Apostulli  dhe  bile  doli  shumë  i  bukur.
-Eja  të  shkojmë  ta  shikoj  edhe  unë – i  tha  Mbreti.
* Nuk  mund  ta  shikosh,  Mbret, këtë  pallat  mbretëror  në  këtë  jetë.  Pas  ikjes  tënde  nga  kjo  jetë  do  ta  shikosh  dhe  do  të  të  kënaqet  shpirti.  
Këto  fjalë  të  shërbëtorit  të  vërtetë  të  Perëndisë,  mbreti  Gundafori (ky  ishte  emri  i  tij)  i  konsideroi  si  tallje.  Dhe  meqënëse  mësoi  se  ky  njeri  është  i  varfër  dhe  nuk  e  ka  mundësinë  që  t’ia  kthejë  paret  që  i  dha, mendoi  se  vetem  vdekja  e  tij  do  qetësojë  në  një  farë  mënyre  zemërimin  e  tij.  Prandaj  dha  urdhër  që  ta  rrjepin  të  gjallë  dhe  pastaj  ta  hedhin  në  zjarr  që  të  digjet.  
Mirëpo  i  Tërëfuqishmi  Perëndia  mendoi  ndryshe.  Vëllai  i  mbretit  u  zemërua  më  shumë  kundër  Apostullit  dhe  i  bënte  presion  mbretit  që  ta  dënonte  sa  më  rëndë.  Mirëpo, befasisht  vëllai  i  mbretit   vdiq  dhe  ekzekutimi  i Apostullit  u  anullua  tani  për  tani  se  të  gjithë    merreshin  me  përgatitjet  për  varimin  e  vëllait  të  mbretit.    
Por, Perëndia  që  nuk  do  vdekjen  e  mëkatarit, bëri  këtu  një  çudi  të  madhe.  Sa  vdiq  Gadi, ky  ishte  emri  i  vëllait  të  mbretit, shpirtin  e  tij  e  morën  engjëjt   për  t’i  treguar  banesat  e  përjetëshme  të  njerëzve  të  drejtë  në  qiell. Shpirti  i  Gadit  u  mbush  me  habi  nga    bukuria  dhe  mirësia  e  jetës  qiellore,  dhe  u  lutej  shoqëruesve  të  tij, ta  lenë  atje  përgjithmonë,   të  banojë  në  një  nga  ato  dhomat  e  vogla  të  atij  pallati  që  shikonte  përpara  tij.  Mirëpo  ëngjëjt  nuk  e  pranonin  kërkesën  e  tij  dhe  i  thoshin  se  ky  pallat  që  shikon  i  përket  vëllait  të  tij, Gundaforit, dhe  e  ndërtoi  një  i  huaj  që  quhej  Thoma.
Sa  dëgjoi  këto  Gadi  filloi   t’ u  lutet  engjejve  që  ta  lejojnë  të  kthehet  përsëri  në  botë   për  të  blerë  këtë  pallat  të  shkëlqyer  nga  vëllai  i  tij.  
Me  dëshirën  e  Perëndisë  shpirti  i  Gadit  u  kthye  përsëri  në  trupin  e  tij, që  të  shpëtojë  Apostulli  nga  vdekja  dhe  shumë  njerëz  të  tjerë  të  shpëtojnë  nga  çudia  e  ngjalljes  së  Gadit.  
Ndërsa  njerëzit  e  tij  pregatiteshin  për  të  varosur  Gadin, befasisht  trupi  i  Gadit  filloi  frymëmarjen.  Të  gjithë  u  çuditën  dhe  thirrën  mbretin.  Kur  erdhi  mbreti  Gadi  i  tha:  
-Nëqoftë se  më  do, vëllai  im, dua  të  më  shesësh  atë  pallat  të  bukur  që  të  ndërtoi     Thomai  në  qiell.  
Duke  dëgjuar  këto  fjalë, mbreti  u  ndriçua  prej  Shpirtit  të  Shenjtë   dhe  kuptoi  se   Thomai  është  Apostull  i  vërtetë  i  Perëndisë  dhe  i  ndriçuar  në  shpirt.  Prandaj  i  tha  vëllait  të  tij:
-Vëllai  im, nuk  mund  të  të  shes  këtë  pallat, se  aritja  e  tij   nuk  bëhet  kollaj.  Preferoj  më  mirë  të  të  rekomandoj  mjeshtrin  e  tij, i  cili  është  akoma  gjallë, edhe  ai  do  ndërtojë  një   pallat  tjetër   për  ty  të  ngjajshëm  me  këtë.  
Menjëherë  dha  urdhër  ta  lirojnë  dhe  t’ja  sjellin  Thomanë  atje  përpara  tij.  Kur  erdhi  Thomai  ata  ranë  të  dy  në  gjunjë   në  këmbët  e  Thomait,   duke  i  kërkuar  falje, sepse  nga  padija  e  bënë  të  keqën  në  dëm  të  tij, dhe  iu  lutën  të  predikojë  në  atdheun  e   tyre  Perëndinë  e  vërtetë  që  adhuron  dhe  doktrinën  e  Tij, në  mënyrë  që  gjithë  njerëzit  të  kënaqen  me  të  mirat  e  përjetëshme  dhe  të  pakonsumueshme, të  cilat  u  bë  i  denjë  të  shikojë  Gadi.
Thomai  i  dëgjoi  të  gjitha  këto  i  çuditur, dhe  falënderoi  nga  thellësia  e  zemrës  së  tij  Perëndinë  për  çuditë,  dhe  Kujdesin  e  Tij  Hyjnor.  Menjëherë  i  filloi tu predikoj  dhe  i  pagëzoi  të  gjithë  këta,   dhe  përveç  këtyre  edhe    turma  të  tjera  të  panumërta  Indianësh, në  emër  të  Atit, Birit  dhe  Shpirtit  të  Shenjtë 

 

Botuar nga “Kosherja ortodokse”

Selanik 
 
 

Tregim  i  çuditëshëm