/ Buka e jetës ! / Buka e jetës !

Buka e jetës !

Buka e jetës !