/ “Do të bekoj Zotin në çdo kohë;lavdërimi i Tij do të jetë gjithnjë në gojën time.” (Psalmi 33:1) / “Do të bekoj Zotin në çdo kohë;lavdërimi i Tij do të jetë gjithnjë në gojën time.” (Psalmi 33:1)

“Do të bekoj Zotin në çdo kohë;lavdërimi i Tij do të jetë gjithnjë në gojën time.” (Psalmi 33:1)

“Do të bekoj Zotin në çdo kohë;lavdërimi i Tij do të jetë gjithnjë në gojën time.” (Psalmi 33:1)