/ E përmbishënjtë Hyjlindëse shpëtona! / E përmbishënjtë Hyjlindëse shpëtona!

E përmbishënjtë Hyjlindëse shpëtona!