/ Gëzim bëhet përpara ëngjëjve të Perëndisë për një mëkatar që pendohet”(Lluk.15:10) / Gëzim bëhet përpara ëngjëjve të Perëndisë për një mëkatar që pendohet”(Lluk.15:10)

Gëzim bëhet përpara ëngjëjve të Perëndisë për një mëkatar që pendohet”(Lluk.15:10)

Gëzim bëhet përpara ëngjëjve të Perëndisë për një mëkatar që pendohet"(Lluk.15:10)