/ Gëzim bëhet përpara ëngjëjve të Perëndisë për një mëkatar që pendohet”(Lluk.15:10) / Gëzim bëhet përpara ëngjëjve të Perëndisë për një mëkatar që pendohet”

Gëzim bëhet përpara ëngjëjve të Perëndisë për një mëkatar që pendohet”

Gëzim bëhet përpara ëngjëjve të Perëndisë për një mëkatar që pendohet"