/ Lutje që më mëson se i përkas Zotit / Lutje që më mëson se i përkas Zotit

Lutje që më mëson se i përkas Zotit

Lutje që më mëson se i përkas Zotit