/ T’i mësojmë fëmijët të bëjnë shenjën e Kryqit / T’i mësojmë fëmijët të bëjnë shenjën e Kryqit

T’i mësojmë fëmijët të bëjnë shenjën e Kryqit