/ “Lavdi Perëndisë”- Shën Paisio / “Lavdi Perëndisë”- Shën Paisio

“Lavdi Perëndisë”- Shën Paisio

“Lavdi Perëndisë”- Shën Paisio